Meta Pixel

Is Mijn Kind Klaar voor Zindelijkheidstraining?

Je vraagt je misschien af wanneer je het beste kan beginnen met de zindelijkheidstraining van je kind. Het is niet altijd gemakkelijk om te weten of je kind klaar is voor zindelijkheidstraining. Er is geen voorgeschreven leeftijd om te beginnen. Elk kind ontwikkelt zich op eigen tempo. Sommige kinderen kunnen al vroeg klaar zijn voor zindelijkheidstraining, en anderen pas later. Daarom moet je zoeken naar signalen waaraan je kan zien of je kind klaar is om zindelijk te worden. Neem dus geen beslissingen op basis van de leeftijd van je kind.

Signalen dat Je Kind Klaar Is voor Zindelijkheidstraining

Hier zijn 8 belangrijke signalen waarop je kan letten om te bepalen of je kind klaar is voor zindelijkheidstraining:

1. Zelfstandig Lopen en Zitten

Dit teken is een must. Je kind moet zelfstandig naar het potje of de wc kunnen lopen en daar rustig gaan zitten. Als je kind dat kan, geeft dat aan dat je kind kan beginnen aan het proces. 

2. Gedrag van Anderen Imiteren

Het leren van nieuwe vaardigheden wordt makkelijker wanneer kinderen anderen kunnen imiteren. Als je kind handelingen kan observeren en nadoen, kan hij of zij gemotiveerd zijn om deze dingen ook te leren. Zo kan je kind de stappen van de zindelijkheidstraining begrijpen.

3. Kleine Voorwerpen Oppakken

Zindelijkheidstraining vereist een mate van fijne motoriek. Denk aan het aan- en uittrekken van kleren, het afvegen van de billen en het wassen van de handen. Als je kind kleine voorwerpen kan oppakken, toont dit aan dat hij/zij vaardigheden ontwikkelt. Dit helpt hen om taken als het omlaag/omhoog trekken van een broek of het gebruik van toiletpapier beter aan te kunnen.

4. Eenvoudige Instructies Volgen

Dit signaal geeft de cognitieve ontwikkelingsfase van je kind aan (begrijpen en reageren op basisinstructies). Bijvoorbeeld: 'Zet je schoenen in de gang' of 'Laten we aan tafel gaan zitten zodat we kunnen eten'. Instructies opvolgen is belangrijk tijdens de zindelijkheidstraining. Je kind moet reageren op aanwijzingen, zoals op het potje gaan zitten als dat wordt gevraagd.

5. Aangeven Wanneer de Luier Vol Is

Als je kind een vieze of volle luier aangeeft, geeft je kind aan dat hij/zij zich bewust is van lichamelijke gevoelend. Je kind kan aan de vieze luier trekken of vragen om verschoning. Dit besef is super belangrijk voor zindelijkheidstraining. Je kind leert de drang te associëren met het potje in plaats van de luier.

6. De Luier Is Vaak 1 tot 2 Uur Droog

Als je kind het langer droog kan houden (1 tot 2 uur), blijkt dat de blaas groter wordt. Het wijst er ook op dat controle toeneemt. De blaas van je kind is dus in staat de urine een lange tijd op te houden. Dit maakt zindelijkheidstraining gemakkelijker.

7. Zet de Dingen Waar Ze Horen

Het vermogen om te organiseren door dingen op de juiste plaats op te ruimen helpt bij de zindelijkheidstraining. Kinderen leren specifieke plekken (zoals het potje of de badkamer) te associëren met plassen en poepen.

8. Interesse in het Potje of het Toilet

Als je kind nieuwsgierigheid is over het potje of het toilet, kan dat een signaal van klaar zijn om te beginnen met zindelijkheidstraining. Als ze al geinteresseerd zijn in de plek waar ze moeten plassen en poepen is het makkelijker om te leren hoe je het moet gebruiken. Maar let op: belangstelling tonen voor het potje is geen vereiste! Dat is een van de vele mythes over zindelijk worden. Er zijn tal van andere signalen die erop kunnen wijzen dat je kind klaar is voor zindelijkheidstraining. Je kan ook belangstelling wekken door boekjes voor te lezen, toiletgedrag voor te doen, of het met speelgoed te demonstreren.

Deze 8 tekenen van gereedheid tonen de fysieke, cognitieve en emotionele vaardigheden voor een succesvolle zindelijkheidstraining. Ja, er is meer! Neem een kijkje op de De Pot Op app voor een volledige lijst van signalen. Je kan ook GRATIS onze test invullen!

Je hoeft zeker niet te wachten tot je kind al deze signalen heeft.

Het is belangrijk om deze signalen te gebruiken als algemene leidraad. Het gaat erom de sterke en zwakke punten van je kind te kennen om samen deze nieuwe vaardigheid op te bouwen. Is je kind zich nog niet volledig bewust van zijn/haar lichaam? Leer de signalen te herkennen en anticipeer op hun behoefte om te gaan. Heeft je kind moeite met aan- en uitkleden? Je kan zeker helpen of ervoor zorgen dat je kind kleding draagt die hij/zij zelf kan aan- en uittrekken. 

Realistische Doelen en Verwachtingen Stellen

Of je kind klaar is voor zindelijkheidstraining hangt af van je verwachtingen. Wil je gewoon van de luiers af? Ben je bereid je kind tijdens dit proces geheugensteuntjes en hulp te geven? Of verwacht je dat je kind snel zelfstandig op het potje gaat? Wil je dat je kind zelf naar het toilet gaat zonder jouw hulp nodig te hebben?

Het stellen van realistische doelen is cruciaal om onnodige frustratie en tegenslagen te voorkomen. De leeftijd en de ontwikkeling van je kind zijn van grote invloed op de zindelijkheidstraining. Van een kind van 18 maanden dezelfde resultaten verwachten als van een kind van 36 maanden is onrealistisch.

klaar voor de zindelijkheidstraining Een kind dat vrolijk speelt met een stapel luiers, waaruit blijkt dat het klaar is voor de zindelijkheidstraining. Het kind is duidelijk opgewonden als het met de luiers speelt, ze omhoog houdt en de textuur onderzoekt. Dit beeld geeft aan dat het kind voorbereid en enthousiast is voor de zindelijkheidstraining.

Een belangrijk onderscheid is of je ernaar streeft dat je kind droog blijft of volledig zindelijk wordt. Kinderen vanaf 18 maanden kunnen de basisprincipes van zindelijk worden zeker begrijpen. Ze begrijpen dat plassen en poepen op het potje of op de wc horen. Ook kunnen ze hun plas of poep lang genoeg ophouden om op het potje te komen. Zo kunnen ze overdag lange tijd droog blijven.

Het bereiken van volledige onafhankelijkheid bij de zindelijkheidstraining kan echter meer tijd en vooruitgang in de ontwikkeling vergen. Om volledig zelfstandig zindelijk te worden, moet je kind:

  • hun drang om te gaan herkennen
  • zelf beginnen met naar het toilet gaan
  • lang genoeg zitten om te plassen of te poepen
  • omgaan met hun kleding
  • zichzelf schoonmaken
  • de handen kunnen wassen

En dat helemaal alleen! Je kind heeft je hulp en steun nodig om volledige autonomie te bereiken bij het leren van nieuwe vaardigheden.

Conclusie

Het is belangrijk om geduldig te zijn en te wachten tot je kind voldoende van deze signalen vertoont voor je met zindelijkheidstraining begint. Zo voorkom je onnodige stress, frustratie en tegenslagen. Je moet ook realistische doelen stellen. Stem je verwachtingen af op de ontwikkeling van je kind. Zo kan je aan de behoeften van je kind voldoen door de nodige steun en begeleiding te bieden. Dit is het geheim van een mooie zindelijkheidstraining met je kind!